Izvēlieties autorizācijas iespēju

Ievadiet savu personas kodu un nospiediet pogu “Ieiet”.

Svarīgi! Lai pieslēgtos e-portālam, nepieciešams Smart-ID QES (kvalificēts elektroniskais paraksts). Uzzināt vairāk